Αμπελώνες Αντωνόπουλου «Άδολη Γης»

Ποικιλιακός οίνος λευκός ξηρός. Ποικιλία λαγόρθι - ασπρούδες και chardonnay. Φρουτώδες με οξύτητα που το καθιστά εξαιρετικά ζωντανό.

Log In